NYHEDER

Henrik drak over fire liter energidrik. Det kostede ham næsten livet
Stil krav til unges livsstil
Mange unge får forkert diagnose
Kostvejledning og vitamintilskud hjælper udsatte unge
Coca-Cola på tilbagetog over hele verden
Shots og snaps gør din tarm utætGALLERI


Se mere klik her

Workshop

                                                        

En workshop som udruster deltagerne til at blive en motivationsfaktor og tovholder i et samarbejde med de unge, skoler, institutioner og offentlige myndigheder.

Erfaringer viser, at traditionelle kampagner, undervisningsmetoder og forebyggende tiltag har en generel ringe effekt, navnlig på udsatte befolkningsgrupper.

Danske børn og unge er blandt de mest usunde i Europa. Det skyldes primært dårlige kostvaner, hvor forbruget af sukker, junkfood, alkohol og rusmidler er stort.

Flere undersøgelser viser, at børn og unge, der spiser dårligt, også fungerer dårligt - fysisk, psykisk og socialt. Flere undersøgelse viser, at flere børn og unge får syreskader, begyndende knogleskørhed, type 2 diabetes og andre livsstilssygdomme.


Målet med workshoppen er, at deltagerne:

 • bliver bedre til at skabe dialog med forældrene omkring kostvaner,
 • opnår større indsigt i kostens indflydelse på børn og unges fysiske og psykiske udvikling,
 • får indsigt i kostens konkrete indflydelse på ADHD, autisme og tilsvarende lidelser,
 • får redskaber til at tolke dagligdagens symptomer på dårlig ernæring hos børn og unge
 • tilegnes værktøj for pædagogiske og praktiske metoder i bestræbelserne på at ændre børn og unges kostvaner, og derigennem at forbedre børns indlæringsevne, adfærd samt mindske symptomer på diverse livsstilssygdomme

Denne workshop vil gennemgå en bred vifte af symptomer på forkert ernæring, herunder vitamin - og mineralmangel, ustabilt blodsukker, allergier, misbrugsproblemer og kostens indflydelse på børn og unges adfærd og indlæringsevne.

Den efterfølgende workshop indeholder følgende:

 • Afrundende debat om oplæggets form og indhold
 • Forsøg med blodsukkermåling og pulsmåling
 • Demonstration og afprøvning af simple konditest
 • Vælg en klient fra hverdagen og beskriv klienten ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt. Inddrag symptomer på forkert ernæring og lav en beskrivelse ud fra klientens adfærdsmønstre og ydre fremtoning. Beskriv klientens familiemæssige problemer og forhold
 • Erfaringsudveksling: Deltagerne, der ønsker det, fremlægger konkrete projekter og tiltag. Emnerne debatteres og behandles.
 • Hvordan kan vi bruge erfaringer, vi fik fra workshoppen i dagligdagen her og nu?
 • Hvilke initiativer skal vi på sigt arbejde på at iværksætte?
 • Etablering af netværk
 • Emnerne fremlægges og evalueres i plenum og dagen afrundes


Desuden gennemgås pædagogiske principper og metoder, der kan anvendes, når man vejleder skal formidle budskabet til børn, unge, forældre og samarbejdspartnere.

I oplægget bliver der givet konkrete bud på, hvordan man kan anvende visuelle effekter, humor, historiefortællinger og konstruktiv dialog, når budskabet skal formidles.

Målgruppe: Denne workshop henvender sig til alle der arbejder med børn og unge, herunder forældre, undervisere, pædagoger, sundhedsplejen, tandplejen, behandlere, politikere og repræsentanter for de sociale myndigheder.
Workshoppen er bl.a. velegnet til forældrearrangementer, fyraftensarrangementer, konferencer og pædagogiske dage.

Varighed: 3-15 timer eller efter aftale

 

 

 

Webkost | Gernersvej 4 | 8260 Viby J | Tlf. 86 14 16 46 | Mobil. 30 91 39 90 | frede@webkost.dk
Udviklet af SideWalk webbureau ©