NYHEDER

Henrik drak over fire liter energidrik. Det kostede ham næsten livet
Stil krav til unges livsstil
Mange unge får forkert diagnose
Kostvejledning og vitamintilskud hjælper udsatte unge
Coca-Cola på tilbagetog over hele verden
Shots og snaps gør din tarm utætGALLERI


Se mere klik her

Anmeldelser af Kost -adfærd - indlæringsevne

Anmeldelser af Kost - adfærd - indlæringsevne

Anmeldelse i Gymnasieskolen

Et overbevisende bud
Kost - Adfærd - Indlæringsevne
Af Frede Bräuner
158 s.,185 kr.
Klim 2002

Frede Bräuner er lærer på Midtbyens Ungdomsskole i Århus, hvor man underviser elever, der er blevet tabt i folkeskolen. For en del år siden fandt man ud af, at man kunne ændre radikalt på elevernes adfærd og indlæringsevne ved at tilbyde dem ordentlig ernæring. Dette lyder som en banalitet, men bogen rummer efter min mening megen nytænkning og stof til eftertanke.
I bogen præsenteres en række case-stories om unge mennesker i 12-16 års-alderen, der alle har det til fælles, at de fungerer dårligt både i og uden for skolen. Frede Bräuner inddeler disse børn i 4 grupper, som han betegner som: »sukkernarkomanerne, fugleungerne, de overvægtige og de velnærede«. Alle elever i grupperne har adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder, og eleverne i de tre første grupper har desuden tydelige tegn på fejl- og underernæring i form af bl.a. hudproblemer, sår, flossede negle, svimmelhed, dårligt immunforsvar, manglende kønsmodning og lav vækst.
Fejl- og underernæring i en lang årrække har desuden gjort disse børn ude af stand til at koncentrere sig og opnå almindelige skolekundskaber, og mobning har derfor ofte været en del af deres hverdag. Kriminalitet, alkoholmisbrug og narkomani lurer forude.
Frede Bräuner forklarer på denne baggrund grundigt, hvilke stoffer der er nødvendige for et menneskes trivsel, og hvad der sker, hvis man ikke får disse stoffer.
Et helt kapitel bruges også på at gøre rede for »sukkernarkomani« og dens følger.
Løsningsmulighederne i form af bespisning på skolen kombineret med oplysning til forældrene er god læsning, idet hovedparten af Frede Bräuners elever rent faktisk bliver raske og velfungerende.
Bogen er skrevet i et godt og letforståeligt sprog, og selv har jeg med stort held anvendt dele af bogen i forbindelse med projekter om kost og ernæring i 1.g. Mange elever kan genkende dele af sig selv i de mange »case-stories« og opnår både forståelse for kostens betydning og vilje til at gøre noget ved deres egne kostvaner og udbuddet i gymnasiets kantine.
Der er en udmærket litteraturliste og web-henvisninger for de ekstra interesserede i bogen, der også vil egne sig glimrende som inspirationskilde for 3.g-opgaver i biologi og til tværfagligt samarbejde med psykologi.
Med »Kost-Adfærd-Indlæringsevne« har vi fået et overbevisende bud på årsagen til nogle af de adfærdsmæssige problemer, man ser hos mange unge mennesker i dag, og jeg mener, at bogen fortjener at blive læst af alle, der beskæftiger sig med børn og unge.

Janne Aaris-Sørensen


Anmeldelse i Folkeskolen    

Kost, adfærd, indlæringsevne

Af Frede Bräuner

158 sider, 185 kroner
Forlaget Klim

Slikke-Hans - eller hvordan sukkernarkomani ødelægger liv
Da jeg begyndte i skolen, var sangen om Slikke-Hans*, som kun ved, hvor sukkerhuset ligger, og som har orm i sine tænder, den første sang, vi lærte:

Niels han bli så stærk en mand,
svømmer som en ælling.
Svend bli liså stærk som han,
han bli ingen skrælling.
Slikke-Hans, Slikke-Hans
bli en gammel kælling!

Det kunne jo være skræmmende, selv om vi bestemt ikke var forvænte med slik. Senere voksede en generation op med lørdagsslik, og i dag er begrebet hygge for mange børn synonymt med slik - vel at mærke meget slik. Ifølge statistikken spiser hver dansker i snit omkring 17 kilogram slik årligt - hertil kommer desserter, kager og litervis af sodavand.
Forleden var jeg vikar i en 8. klasse. De skulle se film, da det var de sidste timer før påskeferien. Flere drenge troppede op med kæmpe poser med chips og slik og klampede halvandenliters colaer op på bordet. Klar hygge - fra morgenstunden. Enkelte blev ligefrem aggressive, da jeg satte en stopper for festen. Det blev naturligvis kun midlertidigt.
Men Frede Bräuner har besluttet sig for at gøre noget alvorligt ved sagen. Ved sit arbejde med utilpassede elever har han iagttaget mange fællestræk hos disse unge. Mange er fejlernærede og lever af kager, slik, sodavand og fast-/junkfood. Så i stedet for kun at bearbejde dem med pædagogiske og psykologiske instrumenter lærer han dem at spise ordentligt - en proces, som kan sammenlignes med at gøre narkomaner stoffri.
Han har skrevet en bog om sit arbejde, og her beskriver han en række sygehistorier. Det er lettilgængelig, interessant og spændende læsning, og forfatteren argumenterer levende og overbevisende om sine teorier og erfaringer. Og naturligvis er den med slikmisbruget ikke eneste faktor, men når de helt basale behov - for eksempel den gamle traver med ordentlig morgenmad - ikke er opfyldt, mangler fundamentet, og så er de andre bestræbelser spildte. Ja, det har Maslow faktisk gjort opmærksom på for mange år siden, så det kan undre, at der skal en idealist som Bräuner til, før disse i virkeligheden enkle tanker bliver ført ud i livet.
Den meget inspirerende bog har et efterord af radiodoktoren, læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen, en ren bandbulle, nærmest en svovlprædiken: . . . En hel generation af børn og unge er på vej til at få ødelagt deres og andres liv . . ..
Og tænk nu, hvis vore problemer med Damp, ny børnekarakter med meget mere for en stor del kan løses ved, at børnene får ordentlig mad! Det var da et forsøg værd - og billigt. Bogen anviser en detaljeret fremgangsmåde. Prøv det!
(* Tekst af Harald Bergstedt)

Hans Erik Berthelsen, Folkeskolen

Webkost | Gernersvej 4 | 8260 Viby J | Tlf. 86 14 16 46 | Mobil. 30 91 39 90 | frede@webkost.dk
Udviklet af SideWalk webbureau ©