NYHEDER

Henrik drak over fire liter energidrik. Det kostede ham næsten livet
Stil krav til unges livsstil
Mange unge får forkert diagnose
Kostvejledning og vitamintilskud hjælper udsatte unge
Coca-Cola på tilbagetog over hele verden
Shots og snaps gør din tarm utætGALLERI


Se mere klik her

Om kost, ADHD, autisme og tilsvarende lidelser

Danske børn og unge er blandt de mest usunde i Europa, hvor forbruget af sukker, junkfood, alkohol og rusmidler er stort. Mange børn får brug for psykologhjælp og specialtilbud, mens antallet af børn med diagnoser som ADHD og autisme stiger eksplosivt.

Nye undersøgelser dokumenterer en nøje sammenhæng mellem forkert kost, ADHD, autisme og andre lidelser En hollandsk undersøgelse fra 2011 viser, at en gruppe ADHD- børn blev symptomfri efter en kostomlægning En engelsk undersøgelse viser, at mad og vitaminer kan reducere voldelig adfærd hos indsatte med 38%. En anden engelsk undersøgelse fra 2007 viser, at bestemte tilsætningsstoffer gør børn hyperaktive. En dansk undersøgelse fra 2010 dokumenterer, at diæter hjælper mange autistiske børn.

Samme erfaringer er gjort på flere af Frede Bräuners projekter, bl.a. på institutionen Grenen der arbejder med kriminelle unge. Her er voldelig adfærd, tilbagefald til kriminalitet og symptomer på AHDH reduceret til et minimum - efter at der er indført obligatoriske måltider, vitamintilskud, sukkerafholdenhed, motion og kostundervisning. Samme erfaringer er gjort på Aarhus Ungdomsskole, hvor Frede Bräuner var ansat i 20 år.

Med udgangspunkt i ovennævnte erfaringer og undersøgelser vil der blive sat speciel fokus på sammenhænge mellem børn og unges kostvaner, herunder vitamin - og mineralmangel, ustabilt blodsukker, allergier, misbrugsproblemer og børn og unges adfærd og indlæringsevne.

Der bliver lagt vægt på symptomer på forkert ernæring, der opleves blandt børn og unge i hverdagen og de pædagogiske principper og metoder, der kan anvendes i skoler, institutioner og i dagligdagen som forældre, når problemerne skal løses.

I denne workshop bliver der givet konkrete bud på, hvordan man kan anvende visuelle effekter, humor, historiefortællinger, anerkendende tilgang og konstruktiv dialog, når budskabet skal formidles

Målet med foredraget/kurset er, at deltagerne

  • får indsigt i kostens indflydelse på børn og unges fysiske og psykiske udvikling
  • får indsigt i kostens indflydelse på ADHD, autisme og tilsvarende lidelser
  • får redskaber til at tolke dagligdagens symptomer på dårlig ernæring hos børn og unge
  • får indsigt i pædagogiske og praktiske metoder i bestræbelserne på at ændre børn og unges kostvaner og derigennem at forbedre børns indlæringsevne og adfærd samt mindske symptomer på ADHD, autisme og tilsvarende lidelser
  • får indsigt i metoder til formidling af budskabet til børn og voksne

Målgruppe: Foredraget/kurset henvender sig til alle der arbejder med børn og unge, herunder forældre, undervisere, pædagoger, sundhedsplejen, behandlere, politikere og repræsentanter for de sociale myndigheder.

Form: Udgangspunktet er et oplæg, fulgt af debat. Varighed: 1-8 timer eller efter aftale.

Foredraget kan afvikles ved et aftenarrangement, f.eks. fra kl. 19-21.30

En workshop kan afvikles i dagtimerne, f.eks. fra kl. 9-16

Dias-slides og materiale fra foredraget/workshoppen vil efterfølgende blive udleveret.

 

Webkost | Gernersvej 4 | 8260 Viby J | Tlf. 86 14 16 46 | Mobil. 30 91 39 90 | frede@webkost.dk
Udviklet af SideWalk webbureau ©