At bryde mønstre og negativ social arv

En temadag med fokus på banebrydende metoder og tiltag

Trænger DU også til ny energi, nyt håb og nye vaner?
 • Få inspiration og værktøjer til en helhedsorienteret indsats med fokus på udvikling af basale rutiner, selvværd, personlig udvikling, sundhed og madlavning
 • I skoler og institutioner oplever vi i stigende grad nedslidning og en hverdag med trusler og vold, – få tryghed i forståelsen af lovgivning og praktiske metoder
 • Hvordan forebygger vi, at børn og unge tabes i systemet og fastholdes i negativ social arv

 

Program for dagen

8.00-9.00          Morgenmad og indskrivning

9.00-9.05          Velkomst og præsentation af dagens program

9.05-10.25        Frede Bräuner: Hvordan kan vi gennem en helhedsorienteret indsats med fokus på sundhed, læringsstile, basale rutiner, selvværd og personlig                                             udvikling opnå banebrydende resultater i skoler, institutioner samt i arbejdet med unge der har udfordringer med job og uddannelse?

                          At bryde mønstre – en personlig beretning fra livet som ”taber” i folkeskolen til en hverdag som skolelærer og foredragsholder

10.25-10.35     Pause

10.35-12.00     Niels Bräuner: Skånsom magtanvendelse – en teoretisk og praktisk gennemgang af emnet. Fokus på forståelse af gældende lovgivning ift.                                                   magtanvendelse på B&U- institutioner, voksenhandicap og i folkeskolen. Hvad gør vi konkret i pressede situationer med trusler og overgreb, og hvordan                             forebygger vi, at voldelige og utrygge situationer opstår?

12.00-13.00     Frokostpause

13.00-14.30     Mads Bo vil inspirere os med en teoretisk og praktisk gennemgang af vejen til sundhed. Han medbringer sin blender og vil vise, hvordan vi skaber                                         vitaminbomber med juicer og smoothies. Mads Bo vil give sit bud på, hvordan vi styrker vores selvværd og selvrespekt, og han vil bidrage med en                                       personlig beretning om sin vej fra ”bumset” automekaniker med dårligt selvværd til bestsellerforfatter og virksomhedsejer

14.30-14.40     Pause

14.40-15.30     Workshop: Deltagerne bliver efter eget ønske delt op i to gruppe – en gruppe med Niels samt en gruppe med Frede.

                          Hvordan kan vi anvende metoder og principper, som vi gennemgik på temadagen i vores hverdag? Fokus på erfaringsudveksling og input fra deltagerne.

15.30-15.40     Afrunding på dagen.

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes mandag den 22. november 2021 fra kl. 8.30-15.30 på Comwell i Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding eller mandag den 31. januar 2022 fra kl. 8.30-15.30 på Scandic i Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Transport
Hotellerne er lette at komme til, hvad enten I kommer i bil eller med tog. På hotellerne er der gratis parkering. Begge hoteller ligger i gåafstand fra banegårdene

Målgruppe

Temadagen henvender sig alle der arbejder med børn og unge, herunder lærere, pædagoger, socialrådgivere, behandlere samt politikere og kommunale beslutningstagere

Tilmelding
Skal ske senest den 22 oktober til dagen i Kolding og senest den 5. januar 2022 til dagen i Roskilde – eller så længe der er ledige pladser. Tilmeld jer på https://tiltag.nemtilmeld.dk   eller ring på telefon 30913990. Der kan kun deltage100 personer pr. kursusdag, og
tilmelding vil foregå efter først-til-mølle princippet.

Overnatning
Det vil være muligt at booke overnatning på de nævnte hoteller.

Betaling
Kr. 1948 ekskl. moms. og 2435 inkl. moms

Tilmeld fem og betal for fire. Pris pr deltager: 1560 kr. og 1950 kr. inkl. moms
Beløbet dækker deltagelse i temadagen, materialer og fuld forplejning. Tilmelding er bindende, men må temadagene aflyses tilbagebetales beløbet eller der tilbydes en anden temadag.

Har du spørgsmål til det faglige indhold, er du velkommen til at kontakte Frede Bräuner på telefon 30913990 – eller sende mail til frede@webkost.dk
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i programmet.

Find det fulde program på www.webkost.dk/program

Tilmeld dig her: https://tiltag.nemtilmeld.dk/

Henvendelse: frede@webkost.dk eller 30913990

Mere om Mads BO

Automekanikeren der blev juicemand

Oprindelig er jeg uddannet automekaniker. Det var tilbage i 1999, hvor jeg levede det ‘almindelige liv’. Jeg arbejdede fra 8-16 og havde det egentligt ‘ok’. Jeg var gennemsnitlig syg hver anden mandag og døjede med eksem, allergi, træthed og uren hud. Stille og roligt begyndte jeg at gennemskue de mange ligheder, der er mellem biler og mennesker, mad og brændstof. Denne indsigt bevirkede, at jeg sagde mit job op til fordel for at dykke dybere ned i denne fascinerende sammenhæng. 

Med missionen om at sprede det saftige budskab og derved gøre Danmark til en af verdens førende juicenationer, har jeg siden 2004 haft fornøjelsen af at inspirere tusindvis af mennesker til at leve et mere energifyldt liv. Jeg har holdt et utal af foredrag og workshops på skoler, universiteter, virksomheder, kvindegrupper, helsekostforretninger samt sports- og løbeklubber over hele Danmark. 

Jeg har gennem de seneste mange år også arbejdet rigtig meget med mig selv. I mine tidlige teenageår udviklede jeg en følelse af mindreværd og utilstrækkelighed. Jeg var gået i den mentale fælde at antage at folk, der klarede sig bedre end mig, rent faktisk var bedre end mig. Denne interessante udfordring gjorde mig nysgerrig og gav anledning til også at kigge nærmere på min mentale sundhed – heldigvis! Det ene understøtter det andet, så for mig hænger sundhed og selvindsigt uløseligt sammen. Sundhed er for mig mere end at løbe 10 kilometer om dagen og spise broccoli. Sundhed er at have et godt selvværd, have det godt med sig selv og sine medmennesker. Har du ingen nære relationer, er du efter min mening heller ikke sund. Sundhed er helhed. 

Da der ikke findes en decideret juice- og smoothie uddannelse, er jeg autodidakt på dette område. Jeg har min viden fra et utal af bøger, en lang række seminarer, kurser og uddannelser, som jeg har deltaget på i ind – og udland. De tre første og måske største hjørnesten er amerikaneren Anthony Robbins, Joseph McClendon III og den amerikanske ph.d. og stamcellebiolog Bruce Lipton. Derudover er jeg meget inspireret af den engelske juicemester Jason Vale. 

For mig er det en gave at få lov til at inspirere og motivere mennesker omkring mig. Det er min personlige vision altid at være den bedst mulige udgave af mig selv, og derved være et sandt eksempel på, hvad der rent faktisk er muligt i denne verden.

Mere om Mads Bo’s oplæg

Sundhed, energi og forandring

Oplev Mads Bo og bliv inspireret til handling og selvantændelse, når han skærer ind til benet af den sunde livsstil. Som noget helt nyt vil han også dele sin personlige historie, om skiftet fra bumset automekaniker med dårligt selvværd, til bestseller forfatter og ejer af virksomheden High on Life. Under oplægget vil han bl.a. give sit bud på, hvordan vi kan styrke vores selvværd ved at være noget for os selv. Hvordan vi skaber tillid til os selv og opbygger en sund selvrespekt.

Vigtigst vil han med åbenhed og humor gennemgå grundelementerne for et overlegent energioverskud, da al forandring kræver energi. Traditionen tro, vil han også medbringe sin blender og fortælle om hvordan vitaminbomber i form af juicer og smoothies gavner og styrker din krop. 

Mads Bo’s mission er at inspirere så mange mennesker som muligt, til at tage ansvar for egen sundhed og velbefindende. Som altid er hans mål at gøre sundhed super simpel, og hans budskaber er både praktiske og let anvendelige – og der må gerne grines.

Mere om Niels Bräuner 

Det var et brændende ønske om, at hjælpe udsatte børn og unge med at få det bedre, der var fik mig til, at blive uddannet pædagog for over 20 år siden.
Derfor er dette kursus vigtigt for mig, – at det når ud til flest muligt, som har taget et professionelt ansvar for andre.

Siden 1998 har jeg arbejdet i det socialpædagogiske felt, dels som uddannet pædagog, dels som leder.
Udover en lang række kurser på det pædagogiske område, har min Systemiske Leder og Konsulent uddannelse ved Mac Mann Berg sat sine tydelige spor i min måde at tænke verden.

Det der driver mig, er min nysgerrighed for dét som ikke findes i dag,– kombineret med en ægte passion for at gøre en forskel.

Mere om Niels Braüners oplæg

”En opbygget relation kan ødelægges på få sekunder – fordi en konflikt eller magtanvendelse ikke håndteres korrekt.”

“Jeg finder det afgørende, at viden og erfaringer på dette område formidles med en kompetent pædagogisk- og ledelsesmæssig baggrund.”

I løbet af mange års praktisk erfaring som socialpædagog og leder oplevede jeg, hvordan mange erfarne og nye medarbejdere samt ledere var usikre på, hvordan man praktisk håndterede en magtanvendelse skånsomt og korrekt

Denne usikkerhed kan resultere i

 • unødvendige og ødelæggende konflikter
 • personale der ikke overholder strukturen
 • ødelagte relationer eller manglende opbygning af relationer
 • ikke tilladte magtanvendelser og skærpet tilsyn
 • stress og sygemeldinger
 • stor personaleudskiftning

I mit oplæg og efterfølgende workshop skal vi se nærmere på

 • at kæde teori/ lovtekst/ praktik sammen
 • at udføre én fysisk guidning
 • at udføre én fysisk magtanvendelse – uden smerte og med fokus på relationen
 • at udføre frigørelse – selvforsvar for medarbejderen
 • at udfylde et indberetningsskema bedre og generelt højne det skriftlige niveau
Mere om Frede Bräuner

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole. Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk madordning på skolen – en ordning der siden har inspireret skoler og institutioner landet over til tilsvarende ordninger. Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv. I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæringsevne.

Frede Bräuner har udviklet nye redskaber og arbejdsmetoder, der målretter sig udsatte børn og unge – herunder unge med diagnoser, som ADHD, angst, depression og autisme. Udgangspunktet er Fredes erfaringer og banebrydende resultater fra sit arbejde gennem 18 år som speciallærer og fra en lang række projekter.

Siden 2015 har Frede Bräuner været projektkoordinator under Landsforeningen Talentspejderne i mentorprojektet Kandidaterne, hvor frivillige fra erhvervslivet afholder 24 møder med unge efter et fastlagt og guidet program. Målet er, at de unge kommer i job eller uddannelse. Til projektet har Frede udviklet kogebogen “Sund mad for unge – Let at lave” og en foodcamp, hvor de unge inspireres til en sundere hverdag. Frede er medforfatter til projektets mentorguide der anvendes i mødet med de unge. Læs mere om projektet

Mere om Frede Bräuners oplæg

“Unge der står uden for job- og uddannelsessystemet har brug for vejledning og støtte med fokus på det hele menneske”. 

“Mine erfaringer fra projekter i skoler,  institutioner og kommuner har lært mig, at vejledning i ernæring og sundhed langt fra er tilstrækkeligt. Skal den negative sociale arv brydes, må der arbejdes med det hele menneske. Det nytter f.eks. ikke at forslå en ung, at spise morgenmad, hvis den unge ikke får købt ind, står op i god tid eller har rammerne at spise morgenmaden i. Det hele afhænger igen af, om den unge har styr på økonomien, madlavning og elementære rutiner”. 

 “Vi får ikke sundheden og livsdueligheden på plads – uden at udvikle børn og unges selvværd, selvtillid og selvindsigt. Dette opnås bedst i samspil og i samtalen med andre mennesker”.

Banebrydende mentorprogram

I programmet arbejdes der primært med sundhed, madlavning og basale vaner og rutiner, men også med personlig udvikling, selvtillid, selvværd samt evner og talenter. Resultaterne har været overbevisende: De unges fysiske og mentale sundhed bliver væsentlig forbedret, og op mod 80 % kommer i job eller uddannelse.  Metoder og principper fra programmet kan overføres til dagligdagen som underviser, behandler og i dagligdagen som forældre.