Kunsten at integrere unge og udsatte borgere på arbejdsmarkedet

Der er store udfordringer med at intrigere unge og udsatte borgere i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

 • Rockwool Fonden anslår, at det koster samfundet op mod 12 mia. om året, at omkring 45.000 unge mellem 17-25 år hverken er i job eller uddannelse.
 • Desuden falder mange borgere løbende ud af arbejdsmarkedet bl.a. pga. nedslidning og psykiske udfordringer.
 • Samtidig mangler vi arbejdskraft. I starten af 2022 var der omkring 150.000 ubesatte stillinger på det danske arbejdsmarked.

Skiftende regeringer har forsøgt at løse problemerne bl.a. ved at efterspørge udenlandsk arbejdskraft samt at motivere befolkningen til at yde ekstra gennem reguleringer af ydelser og løn.

Vi har ikke formået at bryde den negative sociale arv. Andelen af unge, der står uden for arbejdsmarkedet, har været konstant i en årrække. Det er ikke lykkedes at styrke de unges kompetencer gennem reformer i folkeskolen og uddannelsessystemer.

Problemet er, at man overser helt grundlæggende årsagssammenhænge og dermed mangler de nødvendige redskaber til forebyggelse og behandling.

Det er altafgørende, at man som arbejdsgiver og kolleger forstår de unges situation, og at man i hverdagen kan yde de unge den nødvendige støtte og vejledning. Ofte kan man med enkelte tiltag og principper fastholde unge i et godt og langvarigt arbejdsforhold. Sammen med Landsforeningen Talentspejderne har jeg udviklet nye metoder og værktøjer der målretter sig udsatte unge. Omkring 80 % af unge, der har deltaget i vores program, kommer i job eller uddannelse.

Målet med kurset er, at den enkelte virksomhed bliver klædt på til at kunne integrere unge og udsatte grupper på arbejdsmarkedet samt at mindske stress og frafald blandt medarbejdere generelt.

I mit foredrag/kursusforløb vil jeg bl.a. gennemgå følgende:

 • Sociale medier og PC-spils påvirkning på unge
 • Unges udfordringer med grundlæggende vaner og rutiner
 • Fokus på basal ernæring og sundhed
 • At møde unge med lavt selvværd og social angst
 • At møde unge med ADHD, autisme og andre lidelser
 • Unges udfordringer med normer og uskrevne regler på arbejdsmarkedet
 • Fokus på læring og unges faglige udfordringer
 • Rollen som mentor og kollega
 • Fokus på det optimale arbejdsmiljø og daglig kommunikation med de unge
 • Gennemgang af konkrete redskaber der kan anvendes i hverdagen.

Jeg kan tilbyde et foredrag på 1½-4 timer eller et længere kursusforløb med indlagte workshop. Kursusdagen kan følges op med løbende rådgivning og superversion.

Henvendelse: frede@webkost.dk

Lad os tage en snak