Kurser, foredrag, workshop og rådgivning

Frede Bräuner tilbyder foredrag, kurser og rådgivning.

Flere foredrag kan afvikles online!

  • Om sammenhænge mellem kost, adfærd og læring.
  • Hvordan bryder vi negativ social arv og får udsatte unge i job og uddannelse – med fokus på det hele menneske.
  • Rådgivning til forældre og unge

Formålet med mine foredrag og kurser

Ernæring og sundhed spiller en helt afgørende rolle i børn og unges fysiske og psykiske udvikling samt evnen til at lære. Undersøgelser dokumentere, at sund kost mindsker uro og  symptomer på f.eks. ADHD og autisme. Kosten har betydning for, at unge kan håndtere basale krav der stilles i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 

Mine erfaringer fra projekter i skoler,  institutioner og kommuner har lært mig, at vejledning i ernæring og sundhed langt fra er tilstrækkeligt. Skal den negative sociale arv brydes, må der arbejdes med det hele menneske. Det nytter f.eks. ikke at forslå en ung, at spise morgenmad, hvis den unge ikke får købt ind, står op i god tid eller har rammerne at spise morgenmaden i. Det nytter ikke at opfordre den unge til spise sundt, hvis den unge aldrig har lært at købe ind og lave mad. Det hele afhænger igen af, om den unge har styr på økonomien og elementære rutiner. 

 Vi får ikke sundheden og livsdueligheden på plads – uden at udvikle børn og unges selvværd, selvtillid og selvindsigt. Dette opnås bedst i samspil og i samtalen med andre mennesker. Mine erfaringer fra projekt Kandidaterne har vist, at unges dialog med helt almindelige mennesker om helt almindelige emner har en altafgørende betydning for unges sundhedsmæssige og personlige udvikling. I projektet har vi opnået banebrydende resultater, hvor op mod 80% af udsatte unge er kommet i job eller uddannelse. Traditionel undervisning i sundhed har generelt en ringe effekt på børn og unge. Formidlingen skal ske med med humor, fortællinger og visuelle udtryksformer. 

Frede Bräuner 

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole. Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk madordning på skolen. Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv. I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæringsevne, der i 2010 udkom i 5. udgave. Bogen udkom i 2002 på norsk under titlen Uten mat og drikke. Han er medforfatter til bogen Hvad fylder vi i børnene og fungerer nu som konsulent og en meget efterspurgt foredragsholder.

Frede Bräuner er fortaler for den holdning, at ernæring, opdragelse, undervisning og omsorg hænger sammen og søger i sin skribent- og foredragsvirksomhed at formidle dette gennem udtryksmåder som humor og fortællinger.

Frede Bräuner har udviklet nye redskaber og arbejdsmetoder, der målretter sig udsatte børn og unge – herunder unge med diagnoser, som ADHD, angst, depression og autisme. Udgangspunktet er Fredes erfaringer og banebrydende resultater fra sit arbejde gennem 18 år som speciallærer, fra kommunale projekter og fra forløb på bl.a. Den sikrede døgninstitution Grenen.

Siden 2015 har Frede Bräuner været projektkoordinator under Landsforeningen Talentspejderne i mentorprojektet Kandidaterne, hvor frivillige fra erhvervslivet afholder 24 møder med unge efter et fastlagt og guidet program med foksus på det hele menneske.. Målet er, at de unge kommer i job eller uddannelse. Til projektet har Frede udviklet kogebogen “Sund mad for unge – Let at lave” og en foodcamp, hvor de unge inspireres til en sundere hverdag. Frede er medforfatter til projektets mentorguide der anvendes i mødet med de unge. Gennem projektet  har Frede uddannet omkring 50 mentorer og står for løbende for vejledning til unge og mentorerne.

Omkring 120 unge har været i gennem forløbet. I projektet, der blev afviklet i Randers og Aalborg, kom 80% af de unge i job eller uddannelse. Et tilsvarende projekt i Vejle, Kolding og Haderslev kommune med en tilsvarende målgruppe har resultaterne været meget overbevisende. Læs mere om projektet på www.facebook.com/kandidaterne

I januar 2020 blev projektet evalueret Cabi. Hent rapporten her

Vejledning &
Rådgivning

Frede Bräuner tilbyder rådgivning til unge der har udfordringer med job og uddannelse, og Frede tilbyder vejledning til forældre der står med udfordringer med børn og unge.