Vejen til forebyggelse i Kommuner. Hvordan bryder vi negativ social arv?

Frede Bräuner gennemgår helt centrale kerneproblemer på sundhedsområdet og giver konkrete bud på, hvordan relevante ordninger kan implementeres i den kommunale virksomhed.

Holdningsændringer, oplysning og ansvarlighed er nøglen til forandringer. I sit oplæg inddrager Frede Bräuner erfaringer fra mange af sine projekter på skoler, institutioner og på specialområdet.

Kerneproblemer:

  • Kommuner oplever stigende udgifter til sundhedsområdet og til gruppen af socialt udsatte
  • Omkring 30 procent af skolens budget går til specialundervisning
  • Antallet af børn der får diagnoser som ADHD, autisme og tilsvarende lidelser er stigende
  • En stor gruppe unge havner på kontanthjælp og får aldrig fodfæste på arbejdsmarkedet
  • Stadig flere voksne bliver ramt af livsstilsygdomme og må forlade arbejdsmarked før tid
  • Udgifter til demens og plejekrævende ældre stiger eksplosiv

Erfaringer og ny forskning viser, at en lang række af disse problemer effektivt kan forebygges ved bl.a. at

  • kommunen påtager sig et aktivt medansvar for børn og unges kost – og motionsvaner,
  • kost og motion bliver primær i behandling af sociale, psykiske og fysiske problemer,
  • udsatte grupper og ældre skal aktiveres i meningsfyldte projekter,
  • der sættes fokus på ældres ensomhed, medicinforbrug og fysiske trivsel

Oplægget henvender sig til politikere, embedsmænd, bestyrelser og medarbejdere med tilknytning til de nævnte områder. Varighed: ½-8 timer.

Lad os tage en snak