Kost – og motionsordning

Indfør en kost – og motionsordning – workshop og løbende rådgivning

Få ernæring og motion implementeret i jeres skole eller institutionens hverdag.

Hvorfor?

Erfaringer og undersøgelser viser, at skoler og institutioner, der inddrager ernæring og motion som en obligatorisk del af hverdagen, opnår de bedste resultater på helt afgørende områder.

Erfaringer viser samstemmende

 • at børnenes indlæringsevne bliver væsentligt forbedret,
 • at børnene bliver mindre urolige og aggressive,
 • at børnene får færre konflikter indbyrdes og med de voksne,
 • at mængden af overfald og hærværk bliver væsentligt reduceret,
 • at sukkerindtaget og ture til kiosken bliver mindsket til et minimum,
 • at fraværet blandt personale og elever pga. af sygdom og træthed bliver reduceret,
 • at stressniveauet blandt både børn og voksne bliver meget mindre,
 • at det sociale samvær mellem børn og voksne bliver styrket, bl.a. som følge af kontakten via fælles måltider.

Hvordan?

En forudsætning for en velfungerende kostordning er, at personalet, bestyrelsen, ledelsen og brugerne/eleverne har en fælles forståelse og faglig indsigt i området.

Processen og samarbejdet indledes med en uforpligtende samtale eller møde

Forløbet kan indeholde følgende punkter:

 • Et oplæg for personalegruppen. Varighed: Fra 2 timer til kursusdage, hvor også eksterne konsulenter kan bidrage.
 • Oplæg for brugerne/eleverne. Varighed: 2-3 timer eller efter aftale.
 • Oplæg for forældregruppen. Varighed: 2-3 timer. Det kan være et aftenarrangement, fyraftensarrangement eller et weekendarrangement, hvor også børn og personale deltager.
 • Fælles madlavning og fælles spisning.
 • Udarbejdelse af kostpolitik, madplaner mv.
 • Opfølgning og evaluering af forløbet.

Oplæggende kan også indeholde pædagogiske emner, herunder

 • at være forældre til et barn med adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer,
 • at undervise og opdrage børn og unge med særlige behov,
 • hvordan undgår man stress og at blive udbrændt gennem en anden og bedre ernæring og livsstil?
Lad os tage en snak