Samfund og sundhed på grundforløb 1 – velegnet til unge i uddannelsesforløb.

Foredrag til elever på erhvervsskolerne. Et foredrag der retter sig mod elever på erhvervsuddannelserne i faget Samfund og sundhed på grundforløb 1 (GF1) (Bekendtgørelse 1009. Bilag 22)

Baggrund:

 • Erhvervsskolerne står over store udfordringer:
 • Frafaldet på erhvervsuddannelserne er stort. Hele 48 procent af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke.
 • Erhvervsskoler oplever store problemer med hash og andet misbrug. Undersøgelser viser, at 25% af erhvervsskoler har prøvet at ryge hash.
 • Mange spiser ikke morgenmad og medbringer ikke madpakke.
 • Mange unge er kræsne, kender ikke de mest basale fødevarer og har et stort forbrug af slik, energidrikke og sodavand.
 • Mange unge er søvnige, trætte og mangler overskud i hverdagen.

Foredragets indhold?

Hvorfor dropper Dennis og Anja ud fra Teknisk Skole, og hvad kan de gøre for at undgå det?

Foredraget er bygget op omkring en “sukkernarkomans” livshistorie og lidelser. Formen er “showpræget,” og der bliver anvendt et sprog og fortalt historier unge kender fra hverdagen. Målet er – på en underholdende måde – at bevidstgøre unge om fysiske og psykiske konsekvenser af ringe kostvaner og om nødvendigheden af at spise sundt og varieret. Foredraget handler også om motion, alkohol, tobak og misbrug.

Foredraget kan udvides med en workshop.

Indhold: 

 • 2-3 timers oplæg for elever og personale i samlet flok. Efterfølgende workshop og test af eleverne. Varighed: ca. 1-2 timer
 • Spørgeskemaundersøgelse vedr. sundhed og trivsel.
 • Måling af hvilepuls, blodsukkerniveau, muskelstyrke, kondital mv. (Jeg medbringer det nødvendige udstyr, og der tages udgangspunkt i det udstyr, som skolen råder over.)
 • Måling af højde, taljemål, vægt mv.
 • Udarbejdelse af individuelle kost- og motionsplaner – skal kun fylde ét A4-ark

Målet med foredraget: 

 • At forebygge frafald og fravær samt øge elevernes motivation for læring.
 • At motivere eleverne til at ændre kost- og motionsvaner.
 • At kunne dokumentere elevernes positive udvikling over et helt skoleår.
 • At mindske elevernes indtag af usunde fødevarer.
 • At forbedre elevernes generelle sundhedstilstand og indlæringsevne.
 • At bekæmpe kræsenhed og øge kendskabet til sunde fødevarer.
 • At bevidstgøre om negative konsekvenser ved brug af hash, alkohol og rusmidler.
 • At skabe positiv omtale om skolens virke
Lad os tage en snak