Usunde børn og udfordringer – fokus på ADHD, indlæring og adfærdsmæssige udfordringer

Baggrund:

Danske børn og unge er blandt de mest usunde i Europa, og et stigende antal får brug for psykologhjælp og specialtilbud. Antallet af børn der får diagnoser som ADHD, autisme og tilsvarende lidelser er stigende, hvilket primært – i følge ny forskning – skyldes ringe kostvaner, herunder et højt indtag af sukker, junkfood, tilsætningsstoffer, alkohol og rusmidler samt et ringe indtag af bl.a. vitaminer, mineraler og fedtstoffer. 

Flere undersøgelser viser, at børn og unge, der spiser dårligt, også fungerer dårligt – fysisk, psykisk og socialt. Samtidig kan en forbedret kost og vitamintilskud løse en lang række af disse problemer. 

En engelsk undersøgelse viser, at mad og vitaminer kan reducere voldelig adfærd hos indsatte med 38%, og andre undersøgelser viser, at vitaminer og mineraler øger børns indlæringsevne. En anden engelsk undersøgelse viser, at tilsætningsstoffer gør børn hyperaktive.  

Samme erfaringer er gjort på Århus Ungdomsskole, hvor Frede Bräuner har undervist siden 1985. Her har obligatoriske måltider, vitamintilskud, sukkerafholdenhed og kostundervisning været en obligatorisk del af hverdagen siden 1997. Elever, der før var trætte og negative, er blevet mere aktive i dagligdagen, mens andre er vendt 180 grader i forhold til adfærd og indlæringsevne. 

Med udgangspunkt i ovennævnte erfaringer vil der blive sat speciel fokus på sammenhænge mellem børn og unges kostvaner, herunder vitamin – og mineralmangel, ustabilt blodsukker, allergier, misbrugsproblemer og deres adfærd og indlæringsevne. 

Der bliver lagt vægt på symptomer på forkert ernæring, der opleves blandt børn og unge i hverdagen og de pædagogiske principper og metoder, der kan anvendes i skoler, institutioner og i dagligdagen som forældre, når problemerne skal løses.   

Målet med foredraget/kurset er, at deltagerne    

  • får indsigt i kostens indflydelse på børn og unges fysiske og psykiske udvikling
  • får indsigt i kostens indflydelse på ADHD, autisme og tilsvarende lidelser
  • får redskaber til at tolke dagligdagens symptomer på dårlig ernæring hos børn og unge
  • får indsigt i pædagogiske og praktiske metoder i bestræbelserne på at ændre børn og unges kostvaner og derigennem at forbedre børns indlæringsevne og adfærd samt mindske symptomer på ADHD, autisme og tilsvarende lidelser

Målgruppe:  Foredraget/kurset henvender sig til alle der arbejder med børn og unge, herunder forældre, undervisere, pædagoger, sundhedsplejen, behandlere, politikere og repræsentanter for de sociale myndigheder.

Foredraget er bl.a. velegnet til forældrearrangementer, fyraftensarrangementer, konferencer og pædagogiske dage.

Form: Udgangspunktet er et oplæg, fulgt af debat. Varighed: 1-8 timer eller efter aftale.

Lad os tage en snak